Omvärldsbloggen

Något som börjar diskuteras så smått både i USA men även på den här sidan Atlanten är islamisternas inflytande och då i första hand problemen kopplade till det Muslimska Brödraskapet. 

År 2004 så genomförde FBI en räd mot ett så kallat safehouse i delstaten Virginia. Bland de saker som beslagtogs fanns en plan utfärdad av det Muslimska Brödraskapet. Det som framgår av denna plan är att de sakta men säkert vill ta över kontrollen i USA och att ett av målen är att införa en skuggregering inom själva regeringen. 

I början är det tänkt att den här organisationen med kopplingar till det Muslimska Brödraskapet ska samla in underrättelseinformation, genomföra olika operationer för att skaffa sig inflytande och det inom den idag existerande beslutsprocessen. 

Detta berättas av John Guandolo, en tidigare marinofficer och numera expert på kontraterrorism hos FBI (Hohmann.2017:45).